Download 5 tips om meer geluk te ervaren!

Zakelijk

 

Aanbod (ook op locatie)

 • Mentale APK
 • Coaching voor werknemers bij o.a. burn-out en stressklachten
 • Rouwbegeleiding bij overlijden of reorganisatie
 • Training Verlies op de werkvloer (voor zorgpersoneel)
 • Workshop Zelfacceptatie
 • Workshop over rouw

Neem contact op


Mentale APK

Veel bedrijven organiseren uiteenlopende activiteiten vanuit de pijlers van vitaliteit zoals bijvoorbeeld: fysiek fit, mentaal fit en fit in je loopbaan. In het kader van mentaal fit bied ik de mentale APK aan. 

Met een mentale APK krijgen collega’s binnen het bedrijf de mogelijkheid om in een gesprek van 1 tot 1,5 uur met mij of een collega therapeut of coach te sparren over hun eigen mentale fitheid. Het is een check-up van het welbevinden vanuit het spinnenweb van positieve gezondheid. Voor medewerkers is de APK een soort scan waarbij we samen kijken naar  deelgebieden, zowel werk gerelateerd als privé. Een scan is reflecterend en soms confronterend maar helpt altijd om meer bewust te worden van dat wat gezien mag worden. Het helpt spanning en stressklachten te verminderen, draagt bij aan persoonlijke groei en kan bijdragen aan het verminderen van het ziekteverzuim.


Coaching

Burn-out en stressklachten staan op nummer 1 in het lijstje van ziekteverzuim. Coaching om medewerkers duurzaam te ondersteunen en te laten terugkeren in het arbeidsproces is voor werknemers enorm helpend en voor werkgevers enorm waardevol.  Een belangrijke factor is dat werknemers herkennen wat heeft gemaakt dat ze in een burn-out zijn geraakt of uitgevallen zijn door stressklachten. Als je je hier bewust van wordt, is er een grote stap gezet om ruimte te maken voor verder herstel en het aanpakken van triggers in de toekomst. Als de werknemer terug is op de werkvloer, volgen er nog terugkom afspraken om een zachte landing te kunnen garanderen. Duur: in overleg (denk aan tussen de 8 en 12 afspraken van 1 uur naast een verkennend en gratis eerste gesprek).


Rouwbegeleiding

Een goede rouwbegeleiding is voor een werknemer enorm helpend bij het verwerken van een verlies bij overlijden, als er sprake is van een reorganisatie of als een werknemer bijvoorbeeld een ziekte als kanker heeft en moeite heeft met deze nieuwe situatie. Mijn begeleiding zorgt ervoor dat de werknemer beter door het rouwproces raakt en met meer kracht het werk weer kan oppakken. En voor u als werkgever kan het betekenen dat de collega sneller en duurzamer in staat zal zijn om weer het werk (deels) op te pakken. In overleg plannen we ook na de terugkeer nog terugkom afspraken om een zachte landing te creëren en nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Duur: in overleg (denk aan tussen de 2 en 10 afspraken).


Training verlies op de werkvloer

Ik geef samen met een collega trainingen aan zorgpersoneel hoe zij om kunnen gaan in hun werk met verlies. Na een theoretisch deel over rouw en verlies gaat het over zaken als hoe je het gesprek aan kunt gaan met familie of verzorgenden; wanneer begin je erover; wat heb je nodig in de aandacht die je aan de cliënt kunt geven; hoe ga je om met je eigen verlies als er verlies. Belangrijk in deze training is ook dat we ruimte geven aan het verhaal van de werknemer waarvan. Een eigen onderzoek langs de velden liet ons zien dat we te vaak door moeten gaan en dat werknemers het missen dat er zo weinig aandacht is voor het verlies. Hoezeer dit ook werkelijkheid is, tijdens de training is het fijn om als werkgever de werknemers die ruimte voor hen te faciliteren. Duur: 1 of 2 dagdelen. 

 

Workshop Zelfacceptatie

Mentale gezondheid is enorm belangrijk, die peiler staat bij de meeste organisaties heel stevig. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers hun grenzen kunnen bewaken zodat de emmer niet zal overstromen? Daar is bewustwording voor nodig en  reflectie op het eigen handelen. Dat herkennen raken we in deze workshop aan. Je leert de verschillen, of je lijdt of leiding neemt en hoe je vervolgens in de energie kunt komen van zelfwaardering. We leren om in 3 stappen hoe je hieraan kunt werken en doen ook een ademhalingsoefening en een meditatie zodat je de connectie met jezelf goed kunt maken. Duur: ong. 2 uur.

 

Workshop over rouw

Ik geef op een grote MBO school gastlessen over rouw aan studenten in bijzijn van een docent. We halen hiermee het taboe meer en meer weg omdat spreken over rouw en rouw ervaren vaak nog iets is wat we denken alleen te moeten doen. Tijdens de les bespreken we wat rouw nu eigenlijk is, de fases ervan en kijken naar een filmpje over rouw wat het meer dan prachtig illustreert. En wat de student zelf ervaart op de werkvloer komt ook aan bod, evenals wat ze op professioneel gebied nodig hebben. Een fijne les die soms als confronterend wordt ervaren maar bovenal als zeer prettig. Duur: 1 uur.

 

Meer informatie?

Neem contact op

Ik wil graag teruggebeld worden

  Naam*

   

  Telefoonnummer*